Введите слова для поиска

Fuad Axundovun “Bakının sirləri. Köhnə Bakı məhəbbət hekayələri”

Fuad Axundovun “Bakının sirləri. Köhnə Bakı məhəbbət hekayələri”

Fuad Axundovun “Bakının sirləri. Köhnə Bakı məhəbbət hekayələri”

Bakını bəzəyən bir çox qədim binalar həm gözəl, həm parlaq və çox vaxt kədərli sevgi hekayələrinin səssiz şahidləridir. Maqsud İbrahimbəyovun Yaradıcılıq Mərkəzində tanınmış bələdçi Fuad Axundovun mühazirəsi bu hekayələrə həsr olunmuşdur.

Ötən əsrin əvvəllərində görkəmli bakılıların sevdiklərinə, sevgililərinə necə qulluq etdikləri, onların hisslərinin gücü Bakını necə dəyişdiyi və bu sevgi qayıqlarını coşan dənizdə tarixi kataklizmlər nə taleyi gözlədiyi haqqında… bütün bunlar barədə Fuad Axundovun “Bakının sirləri. Köhnə Bakı məhəbbət hekayələrindədir”.