Введите слова для поиска

“Kərgədan buynuzu”nun Azərbaycan dilində yeni nəşri

“Kərgədan buynuzu”nun Azərbaycan dilində yeni nəşri

“Kərgədan buynuzu”nun Azərbaycan dilində yeni nəşri

Maqsud İbrahimbəyovun parlaq əsərlərindən biri də “Axırı yaxşı qurtaran əhvalat” dır. Əla yumor və Bakı koloriti ilə zənginləşdirilmiş, ikinci cavanlığı əldə etməyə can atan adam, insanı inanılmaz avantüralara sövq edir. Bu əsəri, istənilən yaşda dəfələrlə oxumaq olar. Hal hazırda “Kərgədan buynuzu”nun Azərbaycan dilində yeni nəşri mövcuddur. Murad Muradlının tərcüməsində kitab “Yeni dəb” seriyasına daxil olub. Bu seriyaya daxil olan müəlliflər, əsasən, Maqsud İbrahimbəyov kimi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatlarıdır və nominantlarıdır.