Введите слова для поиска

MÜDRİK SFİNKS GÜLÜMSƏYİR

Maqsud İbrahimbəyov

MÜDRİK SFİNKS GÜLÜMSƏYİR

Personajların real şəxslərlə hər hansı oxşarlığı tamamilə təsadüfidir.

İştirak edirlər:

Şahlar Mehmandarov – varlı neft sahibkarı, dul

Seymur Mehmandarov – onun oğlu

Ayişə Yüzbaşova – Seymurun arvadı

İohan Şvedenkley – tarixçi, qədim Misir üzrə mütəxəssis

Peter Omre – Seymurun universitet yoldaşı

Pavel Aleksandroviç Martınov – qubernator

Nina Vladimirovna – qubernatorun arvadı

Aloizi Çempanski – yoxsullaşmış polyak qrafı

Eldar Qasımbəyov – jandarm rotmistri

Raf Lənkəranski – jurnalist

Marion Dübarri – «Belaya noç» varyetesinin ulduzu

Aslan Avtarxanov – müstəntiq

Vasili Fioletov – inqilabçı

Qulam – nökər

Prokuror

Hakim

Müstəntiq