Введите слова для поиска

Oxbridge Akademiyası tələbələri üçün Mərkəzimizdə keçirilən açıq dərs

Oxbridge Akademiyası tələbələri üçün Mərkəzimizdə keçirilən açıq dərs

Oxbridge Akademiyası tələbələri üçün Mərkəzimizdə keçirilən açıq dərs

Müasir məktəblilər üçün bu qədər uzaq və anlaşılmaz görünən yeni nəsil ilə keçmiş arasındakı boşluğu ədəbiyyat körpüsü doldura bilərmi? Bəlkə əbədi mövzulara həsr olunmuş istedadlı ədəbiyyatdır. Bunun bariz sübutu Oxbridge Akademiyası tələbələri üçün bu gün Mərkəzimizdə keçirilən açıq dərs idi.Məktəblilər bu yaxınlarda oxuduqları “Bütün yaxşılıqlara görə olüm” hekayəsini müzakirə etdilər, fikirlərini söylədilər, mübahisə etdilər … uşaqlar bizi öz qavrayışları və kifayət qədər yetkin mühakimələri ilə təəccübləndirdilər, həmçinin Maksud İbrahimbəyovun muzeyini gördülər, ona həsr olunmuş sənədli filmə baxdılar və geri dönməyə söz verdilər.