Введите слова для поиска

Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ilə görüş

Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ilə görüş

Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ilə görüş

Baharın ilk günü bizim Mərkəzin direktoru Anna İbrahimbəyova, o cümlədən mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdə olmuşlar. Dövlətimizin başçısı, yaradıcı ziyalıları ilə, mədəniyyət sahəsinin inkişafı ilə bağlı müxtəlif məsələləri müzakirə edib.