Введите слова для поиска

Bu gün Azərbaycan yazıçısının və kino ssenaristinin 83 yaşı olacaqdı

Bu gün Azərbaycan yazıçısının və kino ssenaristinin 83 yaşı olacaqdı

Bu gün Azərbaycan yazıçısının və kino ssenaristinin 83 yaşı olacaqdı

“Əgər obyektiv olsaq, yazıçı əməyi çox ağır əməkdir. Amma əziyyətli deyil. Bu bir insanın yaşaya biləcəyi ən böyük zövqdür.” – Maqsud İbrahimbəyov deyərdi. Bu gün Azərbaycan yazıçısının və kino ssenaristinin 83 yaşı olacaqdı.