Введите слова для поиска

Bu gün Azərbaycan yazıçısının və kino ssenaristinin 83 yaşı olacaqdı