Введите слова для поиска

Bu gün Mərkəzimiz üçün xüsusi bir gündür – Maqsud İbrahimbəyovun 85 yaşı tamam olur

Bu gün Mərkəzimiz üçün xüsusi bir gündür – Maqsud İbrahimbəyovun 85 yaşı tamam olur

Bu gün Mərkəzimiz üçün xüsusi bir gündür – Maqsud İbrahimbəyovun 85 yaşı tamam olur

Bu gün Mərkəzimiz üçün xüsusi bir gündür – Maqsud İbrahimbəyovun 85 yaşı tamam olur.

Görkəmli yazıçı və parlaq şəxsiyyət Maqsud İbrahimbəyov 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının simvollarından birinə çevrilmişdir. Deyilənə görə, yazıçı üçün əsas tanınma onun yaratdığı personajların onun özünü yaşatmasıdır. Maqsud İbrahimbəyovun hekayə və povestlərinin qəhrəmanları – böyüklər və uşaqlar – milyonlarla oxuyucu üçün yaxşı tanış və dost olmuşlar. İndi də onlarla yeni nəsil tanış olmağa davam edir və indiki yeniyetmələrin qəlbində Maqsud İbrahimbəyovun təxəyyül gücü ilə doğulan, onun qələmiylə canlanan həmyaşıdlarının macəraları və həyəcanları, onların özləri ilə baş verir, canlı əks-sədasını tapır. Maqsud müəllim özü də aramızda yaşamağa davam edir və onun yaratdığı dünyalar – əbədi yayın hökm sürdüyü Abşeron bağlarının füsunkar səltənəti, Bakının köhnə sarayları-həyatın həmişə qaynadığı”İtalyan” küçələri, torşerlərin yumşaq işığı ilə işıqlandırılan şəhər mənzilləri və onların sakinlərinin məhəbbət və işıqla qarşılıqlı anlaşmaya can atan ümidləri yaşayır…

Maqsud İbrahimbəyovun yubileyi şərəfinə Mərkəzimiz bir çox müxtəlif tədbirlər, yeni kitabların nəşri və “Püstə ağacı” hekayəsi əsasında tamaşa planlaşdırır, Rus Dram Teatrında isə yazıçının son əsərini – “Qara paltarlı qadın” əsərini tamaşaya qoyacaqlar. Səhifəmizi izləyin, Maqsud İbrahimbəyovun kitablarını oxuyun. Mərkəzimizdə yeni görüşlərə qədər!