Введите слова для поиска

Estoniyalı ikinci andreas cığallıq yolunda isveçrəli birinci andreası da ötüb keçdi̇…

Bu yaxınlarda AŞ PA-nın nümayəndəsi, ölkəmizə növbəti səfərə gəlmiş cənab Herkel, necə deyərlər, salamsız-kəlamsız bəyan etdi ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur, burada mətbuata daim güclü təzyiq göstərilir. Bu bəyanat təhqiramiz və əsassızdır. Görəsən necə olub ki, AŞ PA-nın səlahiyyətli nümayəndəsi bizim müstəqil suveren ölkəmizə gələn kimi burada müasir dövlətin ciddi təsisatlarından sayılan söz azadlığı və mətbuat azadlığının olmamasından dəm vurmağı özünə rəva görüb? Yaşlı insanın elementar etika normalarına riayət etməməsi, adətən, onun tərbiyəsinin naqis olmasına dəlalət edir. Amma biz bu məqalədə tərbiyə və ləyaqətli davranış problemlərini müzakirə etmək niyyətində deyilik. Ona görə də, inciməyi bir kənara qoyub, sözügedən bəyanatların konkret mahiyyətini araşdırmağa çalışaq.

Hamıya məlumdur ki, hər hansı bir əşya barədə fikir yürütmək üçün əvvəlcə o əşyanı görmək lazımdır. Əgər birisinin görmə qabiliyyətinin zəifliyi buna imkan vermirsə, onda heç olmasa, həmin əşyanı əllə barmaqla yoxlamaq və yaxud onu iyləmək lazımdır. Cənab Herkel isə bunların heç birini etməmişdir.

Cənab Herkelin məsələyə bu cür özünəməxsus münasibət bəsləməsi həm də ona görə təəccüb doğurur ki, onun bir şəxsiyyət kimi yetişməsi, bəzən insanı həddən artıq sadəlövhlüyə sövq edən “istixana demokratiyası” dövrünə təsadüf etməyib. AŞ PA nümayəndəsi, indi özünü peşəkar demokrat sayan cənab Herkel keçmiş sovet respublikası Estoniyanın vətəndaşıdır. Bu isə o deməkdir ki, cənab Herkel də bizim kimi “sovok”dur və o, mahiyyəti barədə əsla təsəvvürü olmayan məsələlər haqqında bu qədər qəti fikir söyləməyin necə xoşagəlməz nəticələr verə biləcəyini heç şübhəsiz hiss etməlidir.