Введите слова для поиска

Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində Artlogos klubunun növbəti görüşü

Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində Artlogos klubunun növbəti görüşü

Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində Artlogos klubunun növbəti görüşü

Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində Artlogos klubunun növbəti görüşü keçirildi , görüş 60-ci il – sovet mədəniyyətinin ən parlaq dövrlərindən birinə həsr olunmuşdu.