Введите слова для поиска

Maqsud İbrahimbəyovun “Cəhənnəmə sərinlik gəldi” romanı

Maqsud İbrahimbəyovun “Cəhənnəmə sərinlik gəldi” romanı

Maqsud İbrahimbəyovun “Cəhənnəmə sərinlik gəldi” romanı

Bu kitabın üz qabığının  altında  Maqsud İbrahimbəyovun iki çox fərqli əsəri yer alır…

Hamıya yaxşı məlum olan “Ondan yaxşı qardaş yox idi ” povesti və “Cəhənnəmə sərinlik gəldi” romanı – axırıncı əsərlərdən biri olan və buna görə də çox az adama tanış olmayan əsərdir.

Əgər povestinin baş qəhrəmanının, Cəlil müəllimin  həyatı çox sakit və rahat idisə, ilk baxışdan əmin-amanlıq idisə, “Cəhənnəmə sərinlik gəldi” romanının qəhrəmanının payına Seymur Rəfibəyliylə həddindən artıq dramatik hadisələr və taleyin kəskin dönüşləri düşdü. Amma bu iki kitabı, təbii ki, Maqsud İbrahimbəyovun təkrarsız dəst-xətti, onun yumoru, sevimli Bakı və Abşeronun mövzusu birləşdirir.

Kitabı rus, azərbaycan və ingilis dillərində əldə edə bilərsiniz. “Cəhənnəmə sərinlik gəldi” romanı isə hətta Türkiyədə türk dilində nəşr olundu.