Введите слова для поиска

Mehriban İlanlar

Maqsud İbrahimbəyov

MEHRİBAN İLANLAR

Tərcüməçi: Əyyub Qiyas

Tilovla məhrəbanı mən aparırdım, Timka isə hoppana-hoppana qabaqda gedirdi. İsti qum onun ayaqlarını yandırırdı.

Adətən isti düşənə qədər gözləməyib dənizdən tez qayıdardıq, ancaq bu gün ovumuz uğurlu keçmişdi, günortaya qədər qayalıqda oturub balıq tutmuşduq.

Səhər evdən səndəllərimi geyib çıxmışdım, indi biz onu növbə ilə, hər 15 metrdən bir dəyişirdik. Məsafəni teleqraf dirəkləri ilə ölçürdük. Dirəyin yanındakı uzun kölgədə dayanıb səndəli dəyişirdik: bir dəfə Timka geyinirdi, bir dəfə mən.

Bu dəfə mənim növbəm idi, Timka hələ də hoppana-hoppana gəzirdi. Əlbəttə, istəsək, qıraqdakı otluqla da gedə bilərdik, ancaq hamı deyirdi ki, otların arasında ilan var. Belə istidə ilandan uzaq olmaq məsləhətdir.

Hələ bağa çatmağa çox vardı. Heç köhnə, uçuq-sökük hamama çatmamışdıq, onu keçəndən sonra bağa qədər bu alışıb-yanan qumlu yolla 200 metr də getməli idik.

Timka məni ötüb-keçdi, tez qaçıb özünü quyuya çatdırmaq istəyirdi. Gün altında qalmış daşlar qum kimi qızmırdı və Timka bunu yaxşı bilirdi. O, quyuya qədər qaçdı, sərin daşların üstündə dayanıb məni gözlədi.

Читать далее