Введите слова для поиска

“Uşaqlığın son gecəsi”

“Uşaqlığın son gecəsi”

“Uşaqlığın son gecəsi”

@3alma.az: YENİ KİTAB!

Maqsud İbrahimbəyovun özünəməxsus üslubu təkcə Azərbaycan kinematoqrafiyası tarixində deyil, həm də uşaqlar üçün yazılan, obrazlı və sadə ifadə tərzi, məişət həyatının səmimi və real təsviri ilə məşhur olan hekayələrində də seçilir.

Bu hekayələr dövrün quruluşunu, siyasi və sosial vəziyyətini çox cəsarətli ifadə etmələri ilə yaddaqalandır; əslində sovet həyatının çətinlikləri, sovet xalqının həyat tərzi haqqında dolğun təsəvvür yaradırlar.

8.90 Azn