Введите слова для поиска

“Uşaqlığın son gecəsi” Baku Book Center

“Uşaqlığın son gecəsi” Baku Book Center

“Uşaqlığın son gecəsi” Baku Book Center

Bu kitabda özünəməxsus dəsti-xətti ilə seçilən yazıçı Maqsud İbrahimbəyovun uşaqlar və gənclər üçün yazdığı hekayələr toplanıb. Hekayələrdə 2-ci Dünya müharibəsi dövründə arxa cəbhədə insanların həyatı, Abşeron bağlarında keçən yay günləri, o dövrün yaşayış tərzi tamamilə fərqli baxış bucağından təqdim olunur. İstedadlı rəssam Orxan Qarayevin çox maraqlı rəsmləri kitaba xüsusi rəng qatır.

“Hələ də mənə elə gəlir ki, uşaqlıqda insan təkcə indiki zamanla yaşayıb keçinmir, həm də yaşadığı zamanı arzularından doğan gələcəyin parlaq ölçüləri ilə nizamlayır və məncə bu, uşaqlığın ən böyük xoşbəxtliyidir”. Müəllifdən.