Введите слова для поиска

Cəhənnəmə sərinlik gəldi

Maqsud İbrahimbəyov

CƏHƏNNƏMƏ SƏRİNLİK GƏLDİ 

Tərcüməçi: Səadət İbrahimova 

Birinci hissə

Adamların çoxu elə güman edir ki, taleyi daha çox özündən asılıdır. Təbii fəlakətləri, texnogen qəzaları nəzərə almasaq, əslində, bu elə qismən də belədir. Doğrudan da, insanın həyatı doğuşdan onun içinə qoyulmuş qabiliyyətləri necə istifadə etmək bacarığıyla bağlı olur. Əlverişli şərait yaranarsa, inkişaf etmiş zəka, fiziki sağlamlıq və şöhrətpərəstlik gələcək həyat qovğasında ona bəri başdan üstünlük qazandırır. Hər halda, o da məlumdur ki, insanın həyatı başqa, adətən, gözlənilməz səbəblər üzündən hər kəsdə bir cür yaşanır. Seymur Rəfibəyli məktəbdə oxuyanda sonrakı taleyinin tanımadığı adamlardan, daha doğrusu, həmin adamların Bakıdan uzaqlarda müəyyən bir gündə və saatda edəcəkləri konkret hərəkətlərdən asılı olacağını bilsəydi, çox təəccüblənərdi. Artıq uşaqlıqda o bu adamların – Stalin, Hitler və Çörçilin mövcudluğundan xəbərdardı. Şarl de Qoll haqqında isə sonralar eşidəcəkdi.

Читать далее