Введите слова для поиска

Gözəl günlərin birində

Maqsud İbrahimbəyov

Gözəl günlərin birində

Tərcümə: Etimad Başkeçid
Redaktə: Səlim Babullaoğlu
Korrektura: Həcər Telmanqızı

Səhərdən bilinirdi ki, hava aydın və bürkülü olacaq. Həmin səhər otuz iki yaşlı kimyaçı-mühəndis, necə deyərlər, həyatda öz yerini tapmış gözəl insan Vasif Rəfibəyli uçan boşqab gördü. Gördüyünün uçan boşqab olduğunu əvvəl-əvvəl başa düşmədi. O, səhərin sərin havasında büzüşə-büzüşə, beşinci mərtəbənin eyvanda dayanıb gözünü ona zilləmişdi. Alçaqdan uçan ləngərli, gümüşü disk səssizcə, yavaş-yavaş körfəz tərəfdən şəhərə yaxınlaşırdı. Sökülməkdə olan dan yerinin solğun-çəhrayı işığında diski kifayət qədər aydın görmək olurdu.

Diski qurşayan tünd rəngli spiralvari zolaqlar, qara boya ilə çəkilmiş heroqlifə oxşayan iki-üç qəribə işarə də yaxşı görünürdü. Disk yaxınlaşdıqca aşağı enir, az qala evlərin damına toxunurdu.

Həyəcandan ürəyi quş kimi çırpınan Vasif eyvanın məhəccərindən yapışmışdı, beləcə dayanıb matdım-matdım tamaşa eləyirdi.

Hər şeylə maraqlanan, heç nəyi gözdən qaçırmayan Pakizə adlı pişik də həmin eyvandaca oturub eyni diqqətlə diskin hərəkətini izləyirdi.

Читать далее