Введите слова для поиска

İrina Sokolova “Arzuların ardınca səyahət”

İrina Sokolova “Arzuların ardınca səyahət”

İrina Sokolova “Arzuların ardınca səyahət”

“…Mən sakitcə qapını açıb, deyəcəyəm: “bəli, budur, mən,
Sadəlövh qəhrəmanı sizə dünya gətirdi”

Bu sətirlər aprelin 10-da Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzinin “qapısını açan” gözəl şairə İrina Sokolovaya məxsusdur.

Onun xüsusi lirik-fəlsəfi dərinliyə malik olan, səslənən şeirləri sehr kimi və ya yaxın dostun etirafı kimi valeh edirdi.

Yaradıcılıq gecəsi məşhur təyyarəçi və yazıçı Antuan De Sen Ekzüperinin həsr etdiyi şeiri ilə başlayan və Maqsud İbrahimbəyovun ithafı ilə sona çatan çox səmimi şəraitdə keçdi.

İra Sokolova indi öz məcmuəsi üzərində işləyir. Biz ona ilham arzulayırıq və bizə bəxş etdiyi kiçik poetik bayrama görə təşəkkür edirik.