Введите слова для поиска

Sergey Yermolinski

Sergey Yermolinski

Sergey Yermolinski

Sergey Yermolinski-İtaliyada yaşayan ekskursiya rəhbəri, orta əsrlərin və intibah dövrünün incəsənət tarixi üzrə mütəxəssisdir. Saray intriqaları, o dövrün böyük incəsənət əsərlərinin və aristokratiyanın həyatının sirləri haqqında, hər şeyi və hətta daha çoxunu bilir. Bu dəfə isə Bakıda Mediçinin “böyük və dəhşətli” klanına və məşhur Florensiya Uffitsi qalereyasına qarşı sui – qəsd haqqında iki mühazirə oxudu. Bu mühazirələrin birinci hissəsi tamaşaçıları dəbdəbəli interyerlərdə qətllərin gözəgörünməz şahidi etmiş, ikinci mühazirəsi isə Avropanın ən qədim və ən məşhur muzeylərindən biri üzrə virtual səyаhət keçirilmişdir.