Введите слова для поиска

Timka ilə bizim neftimiz

Maqsud İbrahimbəyov

TİMKA İLƏ BİZİM NEFTİMİZ

 Tərcüməçi: Əyyub Qiyas

Söz vermişdim ki, Timkanın böyük qardaşı haqqında danışacağam. Bu barədə lap çoxdan danışmaq istəyirdim, yəni bir-birimizə kin bəslədiyimiz vaxtlar. “Bir-birimiz” deyəndə, yəni Timka ilə mən.

Ancaq vaxt keçdi və Timkanın qardaşı da dəyişdi. Hətta bir dəfə birlikdə mayakın yanına getdik – az qala on beş kilometrlik yoldur – və yolboyu bir dəfə də olsa, dalaşmadıq.

İndi o hər dəfə şəhərə gedəndə biz darıxırıq. Bax, məsələn, bu gün gəlməlidir, buna görə də Timka ilə mən dənizə getmədik, çünki saat ikidə elektrik qatarını qarşılayacağıq və Timkanın qardaşı həmin qatarla gələcək. Hələ ki bağda sülənir, üzüm tənəklərinə baxırdıq, görək üzüm nə vaxt yetişəcək.

Yaxşı bağımız var. Mənə elə gəlir ki, ən yaxşı bağ elə bizimkidir, çünki digər bağlarla müqayisədə dənizə çox yaxındır.

Külək dənizdən əsəndə sahilə çırpılan dalğaların səsini, qağayıların çığırtısını gecə-gündüz eşitmək olur.

Читать далее