Введите слова для поиска

Agdes Baghirzadənin video layihəsi

Agdes Baghirzadənin video layihəsi

Agdes Baghirzadənin video layihəsi

Agdes Baghirzadənin video layihəsi Maqsud İbrahimbəyovun Yaradıcılıq Mərkəzinin yerləşdiyi binaya həsr olunub. Bu saray 1914 – cü ildə məşhur memar Zivərbəy Əhmədbəyov tərəfindən neft sənayeçisi Maqsud İbrahimbəyovun babası Ələkbər Məşədibəyovun sifarişi ilə tikilmişdir.